Logo Spåtind Resort
Følg oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Booking

Vi er i ferd med å installere et nytt booking-system. Inntil dette er på plass ber vi vennligst om at du tar kontakt på telefon 61 11 95 06 eller post@spatind.no for å booke rom, leilighet eller hytte.

SPÅTIND RESORT
Synnfjellvegen 1879
2880  Nord-Torpa

Telefon: +47 61 11 95 06

E-post: post@spatind.no

Organisasjonsnummer: 998 162 335 MVA
Copyright©2020 Spåtind Resort

Webmaster: